פרוטוקול משלוח חבילה ברשת - ICMP

 
שלב א' - הגדרת מחשב
  • הוסיפו 2 מחשבים מלוח הציוד
  • רשמו את כתובת  IP בדרך הבאה:
לחצו על המחשב   כרטסת  Desktop   כפתור IP Configuration  
 
                 
 
 שלב ב' - הגדרת מתג Switch
  •  הוסיפו מתג מלוח הציוד
 

 

שלב ג' - הגדרת נתב Router

 

  • הוסיפו נתב מלוח הציוד
  • הגדירו את הנתב בדרך הבאה:
לחצו על הנתב כרטסת Config כפתור FastEthernet0/0  
 
 
 
שלב ד' - חיבור כבלים
  • הוסיפו כבל מלוח הציוד
 
שלב ה' – שליחת חבילת מידע
  •  הוסיפו חבילה מלוח הציוד
  •  שלחו חבילה ממחשב אל מחשב
  • בדקו בלוח התוצאות בצד ימין: האם המשלוח הצליח ?
שלב ו' – סיכום כתיבה בתיבת טקסט
  •  כתבו בתיבת טקסט את משמעות שורת התוצאה בלוח התוצאות

 

מקור   SOURCE

יעד   DESTINATION

שם המחשב

 

 

כתובת פיזית MAC

 

 

כתובת לוגית IP

 

 

תוצאה של התקשורת

SUCCESSFUL/FAILED

   
 
קבצים מצורפים
משימה מהמורה 217-822011_משימה__PT_-_שליחת_חבילה_ברשת.pdf (217-822011_משימה__PT_-_שליחת_חבילה_ברשת.pdf)