בדיקת תקשורת

בכל אחד מהשלבים בבניית הרשת בהדמיה בתוכנת Packet Tracer בדקו את תקינות התקשורת:

בדקו את התקשורת בדרכים הבאות:

 

דרך א' -  חלון הפקודות

הקלידו  פקודת PING מהמחשב הראשון למחשב השני בחלון ה CMD

 Desktop = Command Prompt

 

דרך  ב' - סימולציה

שלחו מעטפה בין 2 מחשבים ברשתות השונותEdit Filters - ICMP

עקבו אחר המעטפה בדרך הבאה: 

לחצו בסימולציה על כפתור Capture/Forward 

בכל שלב לחצו על המעטפה לקבלת חלון המיד אודות החבילה: