הקמת שרת E. Mail

 שלב א' - הוספת הציוד
שרטטו רשת בתוכנה Packet Tracer  :
רשת פנימית - 5 מחשבים 1 שרת E.mail
 
 
 
שלב ב' - חיבור כבלים
 •  הוסיפו כבל מלוח הציוד
 
שלב ג' - הגדרת נתב Router
 • הוסיפו נתב מלוח הציוד
 • הגדירו את הממשק של הנתב דרך פקודות טקסט ב CLI  :
 •  א. כתובת IP
 •  ב. DHCP לחלוקת כתובות דינמית
  
 
שלב ד' - הגדרת מתג Switch
 • הוסיפו מתג מלוח הציוד
 
שלב ה' - הגדרת מחשב
 • הוסיפו  מחשב אחד מלוח הציוד.
 • בקשו מ DHCP כתובת ה IP   בדרך הבאה:
 • לחצו על צלמית המחשב  = כרטסת Desktop  =  כפתור IP Configuration  
 • במקום אפשרות STATIC לחצו על DINAMIC 
  
שלב ו' - הגדרת שרת E. Mail  
 • הוסיפו שרת מלוח הציוד.
 • זכרו ! 
        כבו את השרת שאתם לא מעוניינים בו. (בתפריט השמאלי) 
        הדליקו את השרת שאתם כן מעוניינים בו. (בתפריט השמאלי)
 • רשמו את כתובת ה IP   בדרך הבאה:
        לחצו על צלמית השרת   = כרטסת Desktop   = כפתור IP Configuration  
 • הזינו את לקוחות המשמשים בשרת האימייל בדרך הבאה:
       לחצו על צלמית השרת   = כרטסת Config  = בתפריט : EMAIL 
       א.  הדליקו ON
       ב.  המציאו שם ל DOMAIN
       ג. הוסיפו בסימן  + שמות משתמשים וסיסמאות.
 
 
 
 
        
שלב ז' – הגדרת מחשב
 • בכל אחד מהמחשבים הגדירו את תיבת האימייל
 • לחצו על המחשב  = כרטסת  Desktop   = כפתור E Mail
 • Configure Mail
 
   
 
 
 
שלב ח' - ניסוי התוצאה - שליחת אימייל בין המחשבים 
 • הכנסו לתוכנת דפדפן האינטרנט  בדרך הבאה:
 • לחצו על המחשב  = כרטסת  Desktop   = כפתור E Mail