הקמת DHCP מחוץ לראוטר

 שלב א' – תיכנון 
 •  כותרת - פרוטקול DHCP : מחלק כתובות IP באופן דינמי
 • תיבת טקסט - כתבו את הנתונים על הרשת שלכם :
       - שם הרשת
       - שער ברירת מחדל בראוטר
       - מסכת תת רשת /  גודל הרשת 
 •     שרטטו את הרשת שלכם בתוכנה Packet Tracer

               - 1 ראוטר 

               - 2 סוויצ'ים לרשותות שונות

               - 1 שרת DHCP מחובר לאחת הרשתות

 
 שלב ב' - הגדרת מחשב Computer
 • הוסיפו 4 מחשבים מלוח הציוד בכל רשת
 • ב 2 מחשבים - הגדירו כתובות IP סטטיות באופן ידני
        לחצו על המחשב        כרטסת  Desktop            כפתור IP Configuration  
                 
 
 שלב ג' - הגדרת מתג Switch
 •  הוסיפו 2 מתגים מלוח הציוד
 

 

שלב ד' - הגדרת נתב Router
 • הוסיפו נתב מלוח הציוד
 • הגדירו בתוך הנתב פקודה המפנה אל שרת  DHCP מחוץ לנתב, בדרך הבאה:
 
לחצו על הנתב  כרטסת CLI    
 

 

 
 
 
 
 שלב ה' - הגדרת שרת DHCP 
 • הוסיפו שרת מלוח הציוד
 • הגדירו את השרת כשרת DHCP
 • הגדירו כתובת 
לחצו על המחשב   כרטסת  Desktop   כפתור IP Configuration  
 • צרו קבוצות מאגר כתובות לחלוקה

 

 
 
שלב ו' – שליחת חבילת מידע
 •  הוסיפו חבילה מלוח הציוד
 •  שלחו חבילה ממחשב אל מחשב
       - ממחשב לראוטר
       - ממחשב למחשב - שהוגדר סטטי סטטי באופן ידני
       - ממחשב למחשב - שהוגדר אוטמטית באופן דינמי
 • בדקו בלוח התוצאות בצד ימין: האם המשלוח הצליח ?
 
שלב ז' – סיכום 
 •  העתיקו מהראוטר את תצוגת פלט הפקודות, בדרך הבאה:
       לחצו על הנתב  כרטסת CLI     פקודת show run
 • הדביקו בתיבת טקסט את נתוני הרשת שקבלתם בתחום ה DHCP