התקנת שרתי תקשורת

במחלקה של חוות השרתים התקינו 3 סוגי שרתים :

 

 

שרת WEB - שרת המאכסן DOMAIN ייחודי לארגון

מדריך CLI - שרת WEB  +  שרת DNS

שרת DNS - שרת המתרגם בין הכתובת IP המספרית לבין הכתובת המילולית של האתר

מדריך CLI - שרת WEB  +  שרת DNS

שרת EMAIL - שרת המגדיר כתובות אימייל לכל חברי הארגון

מדריך CLI -  שרת EMAIL