כבלים ברשת - ישיר, מוצלב, קונסול

 
שלב א': חיבור כבל מוצלב / מחשב  מחשב
הוסיפו מחשב מלוח הציוד
הוסיפו מחשב מלוח הציוד
הוסיפו כבל מוצלב מלוח הציוד
בקליק "מחשב המקור" בחרו FastEthernet  / בקליק "מחשב היעד" בחרו FastEthernet
 
שלב ב': חיבור כבל ישיר / נתב  מתג
הוסיפו נתב מלוח הציוד
הוסיפו מתג מלוח הציוד
הוסיפו כבל ישיר מלוח הציוד
בקליק "מחשב המקור" בחרו   FastEthernet0/1 / בקליק "מחשב היעד" בחרו FastEthernet0/2
 
שלב ג': חיבור כבל קונסול / נתב תעשייתי  מחשב
הוסיפו מחשב מלוח הציוד
הוסיפו נתב מלוח הציוד
הוסיפו כבל קונסול מלוח הציוד
בקליק "מחשב המקור" בחרוRS232   / בקליק "נתב היעד" בחרו   Console
 
שלב ד': סיכום בתיבת טקסט
רשמו בתיבת טקסט את הפרטים הבאים:
שם התרגיל – 3 כבלים ברשת
השם שלכם
פירוט סוגי הכבלים המחברים בין פריטי הציוד
 
 
קבצים מצורפים
משימה מהמורה 2137-822011_משימה__PT_-_כבל_ישיר_וכבל_מוצלב.pdf (2137-822011_משימה__PT_-_כבל_ישיר_וכבל_מוצלב.pdf)
משימה מהמורה 2127-822011_משימה__PT_-_כבל_קונסול_כבל_ישיר_וכבל_מוצלב.pdf (2127-822011_משימה__PT_-_כבל_קונסול_כבל_ישיר_וכבל_מוצלב.pdf)