כתובת פיזית וכתובת לוגית

 
שלב א': מציאת הנתונים במחשב שלי
שם המחשב
המחשב שלי  עכבר ימיני  מאפיינים  כרטסת : שם המחשב
 כתובת פיזית MAC
התחל  הפעלה  הקלידו : cmd  בחלון cmd הקלידו: ipconfig / all  בדקו בשורהphysical address   
כתובת תקשורת IP
התחל  הפעלה  הקלידו : cmd   בחלון cmd הקלידו :    ipconfig allבדקו : ip address
 
שלב ב': הצגת הנתונים בתוכנה Packet Tracer
הוסיפו מחשב מלוח הציוד
כתבו את שם המחשב מתחת לציוד המחשב.
רשמו את כתובת IP  בדרך הבאה:
לחצו על צלמית המחשב  כרטסת Desktop  כפתור IP Configuration  בכותרת static הקלידו את הכתובת בשורה IP Address
 
   
  גלו את הכתובת הפיזית של המחשב בדרך הבאה:
הציבו את העכבר מעל ציור המחשב  מופיעה הערה עם הנתונים של המחשב שבציור MAC Address 
  רשמו בתיבת טקסט את הפרטים הבאים:
א. שם התרגיל – כתובת פיזית וכתובת תקשורת
ב. השם שלכם
ג. המספרים של הכתובת פיזית - MAC Address 
ד. המספרים של הכתובת תקשורת - IP Address
קבצים מצורפים
משימה מהמורה 2137-822011_משימה__PT_-_כתובת_פיזית_וכתובת_תקשורת.pdf (2137-822011_משימה__PT_-_כתובת_פיזית_וכתובת_תקשורת.pdf)