כתובת IP - מארח, רשת, נתב, הפצה

 
הוסיפו מחשב מלוח הציוד
רשמו את כתובתIP  בדרך הבאה:
לחצו על צלמית המחשב  כרטסתDesktop   כפתור IP Configuration  סמנו את האפשרות static
בשורה IP Address – הקלידו את הכתובת הלוגית : 192.168.34.17
בשורה Subnet Mask – הקלידו את מסכת הרשת של Class C  : 255.255.255.0
בשורה Default Gateway– הקלידו את כתובת שער ברירת המחדל : 192.168.34.01
 
  
רשמו בתיבת טקסט את הפרטים הבאים:
      שם התרגיל – כתובת IP מארח, רשת, נתב, הפצה
השם שלכם
כתובת התקשורת IP Address – המחשב המארח  XX. 192.168.34 / הכתובת מסתיימת במספר 2 - 254
כתובת התקשורת IP Address – הרשת   XX.192.168.34 / הכתובת מסתיימת במספר 0
כתובת התקשורת IP Address – הנתב בשער ברירת מחדל XX.192.168.34 / הכתובת מסתיימת במספר 1
כתובת התקשורת IP Address –  כתובת ההפצה BroadCast XX.192.168.34 / הכתובת מסתיימת במספר 255
 
קבצים מצורפים
משימה מהמורה 2144-822011_משימה__PT_-_כתובת_IP_מארח__רשת__נתב__והפצה.pdf (2144-822011_משימה__PT_-_כתובת_IP_מארח__רשת__נתב__והפצה.pdf)