כתובות - Class A B C

רשתות תקינות

  1. צרו 3 רשתות לפי האיורים , וסמנו בפתק לכל רשת:

 איזה חלק שלהכתובת שייך למספר המחשבים

איזה חלק של הכתובת שייך למספר הרשתות

  • רשת גדולה - CLASS A מסכת תת רשת SUBNETMASK 255.0.0.0
  • רשת בינונית - CLASS B מסכת תת רשת SUBNETMASK 255.255.0.0
  • רשת קטנה - CLASS C מסכת תת רשת SUBNETMASK 255.255.255.0

2. בדקו בסימולציה - האם יש תקשורת בין המחשבים? 

רשתות לא תקינות

  1. צרו 3 רשתות לפי האיורים , וסמנו בפתק לכל רשת:

 איזה חלק שלהכתובת שייך למספר המחשבים

איזה חלק של הכתובת שייך למספר הרשתות

  • רשת גדולה - CLASS A מסכת תת רשת SUBNETMASK 255.0.0.0
  • רשת בינונית - CLASS B מסכת תת רשת SUBNETMASK 255.255.0.0
  • רשת קטנה - CLASS C מסכת תת רשת SUBNETMASK 255.255.255.0

2. בדקו בסימולציה - האם יש תקשורת בין המחשבים? מדוע אין תקשורת?