מסכת תת רשת subnet mask

1. צרו 3 רשתות לפי האיורים , ורשמו בפתק לכל רשת -  מה גודל הרשת:

  • רשת גדולה - CLASS A מסכת תת רשת SUBNETMASK 255.0.0.0
  • רשת בינונית - CLASS A מסכת תת רשת SUBNETMASK 255.255.0.0
  • רשת קטנה - CLASS A מסכת תת רשת SUBNETMASK 255.255.255.0

2. בדקו בסימולציה - האם יש תקשורת בין המחשבים? מדוע התקשורת תקינה ?