תיכנות IOT

=======================================

     לדני יש יום הולדת ! - כיצד נפתיע אותו בשיר ?

=======================================

תכננו רשת IOT - כשהדלת תפתח, המוסיקה תתנגן :

=======================================

שלב א' – תיכנון מבנה הרשת

שלב ב' – התקנת כרטיסים אלחוטיים בציוד

שלב ג' - הגדרת רשת אלחוטית

שלב ד'- התחברות אל הרשת האלחוטית

שלב ה' – הקצאת כתובות IP

שלב ו' –הגדרת שרת IOT

שלב ז' – יצירת שם משתמש למנהל הרשת

שלב ח' - מתן רשות להתחברות מרחוק

שלב ט' – התחברות לציוד מרחוק דרך שרת ה IOT

שלב י' – הפעלת הציוד מרחוק דרך שרת ה IOT

<<< לפני >>>                                 <<< אחרי >>>

שלב יא' – הפעלת התניה מרחוק דרך שרת ה IOT

<<< תנאי חיובי >>>                              <<< תנאי שלילי >>>

שלב יב' – סיכום ההתניה מרחוק דרך שרת ה IOT

שלב יג' – הפעלת הציוד באמצעות ריחוף העכבר + Alt

<<< לפני >>>                                           <<< אחרי >>>