ניתוב RIP

 שלב א' : תיכנון 

  • צרו רשת הכולל את הציוד הבא : 2 ראוטרים, 2 סוויצ'ים, 4 מחשבים
  • הגדירו את הרשתות בשיטת ניתוב דינמית על פי פרוטקול RIP2. 

 

שלב ב' - התקנה פיזית של הנתב Router
  • חברו את הנתבים בעזרת הכבל המתאים מכיוון נתב הDCE אל נתב DTE. 
  • יש להתקין  באופן פיזי חיבור סיראלי לנתב:
   Router => Physical => wic2T
  • שימו לב ! - יש לכבות את הראוטר לפני ההתקנה , ולהדליק את הראוטר לאחר סיום ההתקנה
 
 
 שלב ג' - הגדרה לוגית של הנתב Router
  • הגדירו כתובות לשני הנתבים משני צדי הרשת - חיבור לרשת הפנימית וחיבור לרשת החיצונית .
  • הגדירו בנתב DCE את קצב השעון .
 

  שלב ד' - הגדרה של שיטת הניתוב RIP 

שלב ה' -    קבלת פלט תוצאות ההגדרות

 רשמו בראוטר את הפקודה  Show ip route

בדקו בטבלת הניתוב  שכל ראוטר מכיר את הרשתות  של הראוטרים השכנים 

בדקו את השורה באות R

העתיקו  4 שורות : C L R S , והסבירו את  תוכן הכתוב במילים שלכם.

 

 שלב ו' : בדיקת הקישוריות

 

1.דרך הסימולציה

שליחת מעטפה בין 2 מחשבים ברשתות השונותEdit Filters - ICMP

2. דרך חלון הפקודות

שולחים פקודת PING מהמחשב הראשון למחשב השני Desktop = Command Prompt