ניתוב סטטי בין ראוטרים

 שלב א' – תיכנון 
 •  כותרת -  ניתוב סטטי בין ראוטר
 • כתבו מעל הראוטרים את תפקידם -  נתב DCE / נתב DTE
 • תיבת טקסט - כתבו את הנתונים על 3 הרשתות שלכם :
       - שם הרשת
       - שער ברירת מחדל בראוטר
       - מסכת תת רשת /  גודל הרשת
 
 
 שלב ב' - הגדרת מחשב Computer
 • הוסיפו 4 מחשבים מלוח הציוד
 • ב 2 מחשבים - הגדירו כתובות IP סטטיות באופן ידני
       (לחצו כאן להנחיות : הגדרת מחשבים סטטית באופן ידני)
 לחצו על המחשב   כרטסת  Desktop   כפתור IP Configuration  
               
 
 שלב ג' - הגדרת מתג Switch
 •  הוסיפו מתג מלוח הציוד
 

 
שלב ד' - התקנת הנתב Router
 • הוסיפו 2 נתבים מלוח הציוד
 • חברו את הנתבים בעזרת הכבל המתאים מכיוון נתב הDCE אל נתב DTE. 
 • יש להתקין  באופן פיזי חיבור סיראלי לנתב:   Router = Physical = wic2T
 • שימו לב ! - יש לכבות את הראוטר לפני ההתקנה , ולהדליק את הראוטר לאחר סיום ההתקנה
 

 
שלב ה' - הגדרת נתב Router
 
 •  לחצו על הנתב  כרטסת CLI  
 • הגדירו ב 2 הנתבים את כתובות הIP בכל הממישקים.
 • הגדירו בנתב DCE את קצב השעון .
 
 
 
 
 
 
 שלב ו' - בדיקת התקשורת בתוך הרשת 
 
 •  בדקו את התקשורת בין שני מחשבים בתוך רשת אחת.
 •  הוסיפו חבילה מלוח הציוד,  שלחו חבילה ממחשב אל מחשב
 •  בדקו בלוח התוצאות בצד ימין: האם המשלוח הצליח ?
 
שלב ז' - ניתוב סטטי בין הראוטרים Router
 
 •  לחצו על הנתב  כרטסת CLI  
 • הגדירו בכל נתב את הרשתות השכנות לו.
 
 
 
 
 שלב ח' - בדיקת התקשורת בתוך הרשת 
 
 •  בדקו את התקשורת בין שני מחשבים ברשתות שונות.
 •  הוסיפו חבילה מלוח הציוד
 •  שלחו חבילה ממחשב ברשת אחת אל מחשב ברשת שניה. 
 •  בדקו בלוח התוצאות בצד ימין: האם המשלוח הצליח ?
 
שלב ט' – סיכום 
 •  שמרו  את הפקודות הראוטר בעזרת פקודת copy r s 
 • הציגואת תצוגת פלט הפקודות, בדרך הבאה:
       לחצו על הנתב  כרטסת CLI     פקודת show run