סוויץ שכבה #3

שלב בסיס - הציוד הפיזי

1. בניית טופולוגיה פיזית
2. הוספת סוויץ שכבה #3
הכנסו לתפריט הפיזי של הסוויץ:

  • התקינו ספק כוח חשמלי
  • התקינו חיבורי רשת מתקדמים עבור החיבור לרשת WAN
  • התקינו חיבורי רשת רגילים עבור החיבור לרשת LAN 

שלב א'  - הגדרת ראוטר - רשת WAN

שלב ב' - הגדרת סוויץ שכבה #3 לכיוון הראוטר - WAN

שלב ג' - הגדרת סוויץ שכבה #3  לכיוון הרשת - LAN


  • בדקו את מפת הניתוב באמצעות הפקודה show ip route
    לפני פקודת ip routing ולאחריה

שלב ד' - הגדרת סוויץ שכבה #2  לכיוון ה - LAN

 

  • שימו להודעות של הסוויץ במהלך תהליך הגדרת ה-TRUNK בין שני הסוויצים: 

ממצב mismatch  >>> למצב consist

שלב ה' - הגדרת סוויץ שכבה #2  לכיוון המחשבים - LAN

שלב ו' - מחשבים - LAN