פיצול הרשת

הכנסו לחלון שורת הפקודות של הסוויץ והגדירו את המאפיינים הבאים:

מדריך CLI -  פקודות הפרדת המחלקות בסוויץ

  • פיצול המחלקות ע"י VLAN
  • איחוד ערוצי התיקשורת ע"י TRUNK

* שימו לב !  יש להגדיר גם את הסוויצים במחלקות השונות וגם את הסניף הראשי המחבר בינהם.

 

 

הכנסו לחלון שורת הפקודות של הראוטר והגדירו את המאפיינים הבאים: 

מדריך CLI - פקודות הפיצול בראוטר 

  • יצירת ממשק לוגי מפוצל על פי שיטת encapsulation dot1q 
  • יצירת מאגרי DHCP לחלוקת כתובות IP כל המחלקות