פקודות ניתוב דינמי

פקודות לשיטות ניתוב דינמי 

בכל שיטות הניתוב מפרסמים בראוטר את הרשתות השכנות, אך בכל שיטה ההגדרות הן שונות.

.

תהליך הגדרת RIP

* בחירת סוג ניתוב

* ציון מספר גרסה

* פרסום רשתות שכנות 

* במידת הצורך - מפנים לכיוון האינטרנט  defualt-information originate

RIP

Router(config)#router rip

Router(config-router)#version 2

Router(config-router)#network 192.168.7.0 

Router(config-router)#network 192.168.6.0תהליך הגדרת EIGRP

* בחירת סוג ניתוב

* ציון מספר autonomous system

* פרסום רשתות שכנות

EIGRP

Router(config)#router eigrp 20

Router(config-router)#network 80.0.0.0  

Router(config-router)#network 192.168.3.0תהליך הגדרת OSPF

* בחירת סוג ניתוב

* ציון מספר הליך

* מיספור הראוטר - הראוטר העיקרי הוא בעל המספור הגבוה

* פרסום רשתות שכנות

* כתיבת wild card - הגדרת מסכת רשת חייבת להיות שווה בראוטרים השונים

* כתיבת מספר אזור

* במידת הצורך - מפנים לכיוון האינטרנט  defualt-information originate

OSPF

Router(config)#router ospf 8

Router(config-router)#router-id 1.1.1.1 

Router(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.7 area 0

Router(config-router)#network 192.168.5.0 0.0.0.7 area 30

OSPF

Router(config)#router ospf 1

Router(config-router)#router-id 2.2.2.2

Router(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0

Router(config-router)#network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 40
תהליך הגדרת BGP

* בחירת סוג ניתוב

* ציון מספר autonomous system

* פרסום רשתות 

* כתיבת subnet

* פרסום כתובות  ip של הראוטרים השכנים

* ציון מספר autonomous system

BGP

Router(config)#router bgp 32000 

Router(config-router)#network 70.70.70.0 mask  255.255.255.248

Router(config-router)#network 90.90.90.0 mask  255.255.255.248

Router(config-router)#neighbor 70.70.70.2 remote-as 46000 

Router(config-router)#neighbor 90.90.90.1 remote-as 58000