פרוטקול ARP

הכנסו דרך אחד מהמחשבים בתוכנת Packet Tracer לחלון הפקודות:

 

בצעו פקודת תיקשורת בין המחשבים ועקבו אחר ביצועה במצב סימולציה.

 

כתבו את הפקודות הבאות בחלון הפקודות CMD:

  • מחיקת הנתונים של טבלת  ARP  >   הפקודה: ARP -D
  • בדיקת תקשורת עם מחשב אחר > הפקודה:    ping 192.168.XXX.XXX
  • בדיקת הנתונים של טבלת  ARP  >   הפקודה: ARP -A

הסבירו את הממצאים שקבלתם בטבלת  ARP :