סימולציית רשת

מסכת תת רשת subnet mask

כתובות - Class A B C

כתובת ראוטר - ממשק CLI

תיכנות IOT

מבנה פרויקט גמר

ראוטר - חיבור בין רשתות

שרת WEB

STICKY - אבטחה דרך הסוויץ

PDU - Protocol Data Unit

D.O.R.A סימולציה

ניתוב OSPF

שרת FTP

סוויץ שכבה #3

רשת כתובות ipV6

ראוטר חלופי HSRP

EtherChannel

איזון עומסים Load Balancing

תעלת הצפנה VPN

vpn

פקודות ניתוב דינמי

routing redistribution

redistribution

TFTP-server

VTP

subnet network

רשימת גישה Access List

בדיקת תקשורת

בחירת הציוד

הסבר בסיסי של תוכנת Packet Tracer

תיכנון מבנה רשת מקומית LAN

כבלים ברשת - ישיר, מוצלב, קונסול

חיווט הכבלים

כתובת פיזית וכתובת לוגית

תיכנון הקצאת הכתובות

כתובת IP - מארח, רשת, נתב, הפצה

פרוטוקול משלוח חבילה ברשת - ICMP

פרוטקול ARP

הקמת DHCP מחוץ לראוטר

שכבת הרשת - Model OSI

הגדרת DHCP בתוך הראוטר

התקנת שרתי תקשורת

הקמת שרת E. Mail

הקמת שרת DNS

שליטה מרחוק ע``י TELNET

שליטה מקרוב דרך כבל קונסול

אבטחה - סיסמה לראוטר

תיכנון הקצאת הכתובות בשיטת Subnetting

פיצול הרשת

DOT1Q - חלוקה לוגית בראוטר

VLAN - חלוקה לוגית בסוויץ

תכנון מבנה רשת עולמית WAN

חיבור לספק האינטרנט

קישור ראוטרים Metro Ethernet

קישור ראוטרים Frame Relay

ניתוב סטטי בין ראוטרים

ניתוב RIP

NAT מעבר בין כתובות פרטיות לציבוריות