ראוטר חלופי HSRP

ראוטר חלופי  HSRP = Hot Standby Router Protocol

שלב בסיס - טופולוגיה פיזית

 • צרו רשת ובה 3 ראוטרים.
 • הגדירו בראוטרים כתובות IP המשתייכים לרשת שונות, והגדירו שיטת ניתוב בין הראוטרים.
 • הוסיפו 2 סוויצ'ים של רשתות LAN, וחברו בינהם באמצעות כבל מוצלב.
 • הקצו כתובות למחשבים.

שלב א'  - הגדרת ראוטר ראשי למקרה חרוםשלב ב'  - הגדרת ראוטר משני למקרה חרום

שלב ג' - שינוי כתובת שער ברירת המחדל 

שינוי כתובת שער ברירת מחדל בסוויצי'ים לכתובת הממשק הוירטואלי המחבר בין הראוטרים:

שינוי כתובת שער ברירת מחדל במחשבים לכתובת הממשק הוירטואלי המחבר בין הראוטרים:

שלב ד'  - בדיקת ההגדרות באמצעות פקודות SHOW

 • בדקו את תוצאות ההגדרות באמצעות 2 פקודות SHOW

show standby

show standby brief 

 • שבצו את הפלט של ממצאי פקודות SHOW בתוך טבלה, והשוו בין 2 הראוטריםשלב ה' - בדיקת התקשורת באמצעות פקודת TRACRT

בצעו בדיקת תקשורת 3 פעמים:

בדיקת תקשורת במצב שגרה:

 • כנסו לאחד המחשבים ברשת המקומית השייכת לראוטר R-ACTIVE - בצעו פקודת מעקב מסלול CMD>TRACERT
 • כנסו לאחד המחשבים ברשת המקומית השייכת לראוטר R-STANDBY - בצעו פקודת מעקב מסלול CMD>TRACERT

בדיקת תקשורת במצב חרום:

נתקו את הכבל המחבר בין המחשב לסוויץ באזור הראוטר R-ACTIVE, איזו הודעת %HSRP-6-STATECHANGE קיבלתם ב-CLI של שני הראוטרים? בדקו האם הרשת משתמשת במסלול חליפי:

 • כנסו לאחד המחשבים ברשת המקומית השייכת לראוטר R-ACTIVE - בצעו פקודת מעקב מסלול CMD>TRACERT
 • כנסו לאחד המחשבים ברשת המקומית השייכת לראוטר R-STANDBY - בצעו פקודת מעקב מסלול CMD>TRACERT

בדיקת תקשורת במצב חזרה לשגרה:

חברו את הכבל המחבר בין המחשב לסוויץ באזור הראוטר R-ACTIVE, ובדקו אם ההגדרה:

 ACTIVE(config-if)# standby 5 preempt  עובדת באופן תקין:

 • כנסו לאחד המחשבים ברשת המקומית השייכת לראוטר R-ACTIVE - בצעו פקודת מעקב מסלול CMD>TRACERT
 • כנסו לאחד המחשבים ברשת המקומית השייכת לראוטר R-STANDBY - בצעו פקודת מעקב מסלול CMD>TRACERT