רשת כתובות ipV6

שלב בסיס - טופולוגיה פיזית

  • צרו רשת ובה תתי מחלקות משני צידי הראוטר

שלב א'  - הגדרת הראוטר ראשי


(בגרסאות פאקט טרייסר קודמות מוסיפים את הפקודה enable ipv6)

שלב ב'  - בדיקת הכתובות בראוטר באמצעות פקודות SHOW

  • בדקו את ההגדרות שהזנתם בראוטר באמצעות SHOW IPV6 INT BRIEF
  • בדקו בראוטר שני סוגי כתובות IPV6:

Link Local - כתובת  מקומית בתוך הרשת / מתחילה בטווח המספרים FE80-FEB0

Global Unicast - כתובת ציבורית שמאפשרת ניתוב בין רשתות באינטרנט / מתחילה בטווח המספרים 2000-3FFF  
שלב ג' - קבלת כתובות במחשבים

כנסו לאחד המחשבים, ובקשו כתובת  IPV6 בממשק GUI הגרפי - לחיצה על automatic:

שלב ד' - פיענוח הכתובות

בחרו באחד המחשבים, והתייחסו לכתובות ב- IPv6 Configuration

  • הסבירו את המונחים הבאים - IPv6 Address, Link Local Address, Default Gateway.
  • בדקו ב CMD את הכתובת הפיזית MAC  - הקלידו פקודה  ipv6config /all
  • כיצד חישב המחשב באופן אוטומטי את  הכתובת Link Local Address שנגזרה מכתובת הMAC?
  • כתבו את הכתובת המקומית Link Local Address בשפה הקסדצימלית - מפורט + מקוצר.
  • כתבו את הכתובת המקומית Link Local Address בשפה בינארית 0/1 - 128 ביטים.
  • הסבירו את מבנה הכתובת הגלובלית של כתובת IPv6  של המחשב - prefix 64, חלק הרשת, חלק המחשבים.