שכבת הרשת - Model OSI

שלב א' - יצירת רשת

  • צרו רשת בסיסית המתארת חיבור בין שתי רשתות:

1 ראוטר, 2 סוויצ'ים, 2 מחשבים.

שלב ב': סימולציה

  • הפעילו את הסימולציה בעזרת לחיצה על כפתור Simulation

  • בדקו את תקשורת בין שני המחשבים ברשת שיצרתם,  בעזרת לחיצה על צלמית "המעטפה":

  • הפעילו את הסימולציה בעזרת צלמית ה"הפעלה":

שלב ג' - חקר התקשורת

  • הכנסו לחלון מודל 7 השכבות OSI Model בדרך הבאה:
  • במהלך תצוגת ההנפשה של סימולציית התקשורת  ע"י התוכנה, לחצו על ה"מעטפה" המרחפת מעל הראוטר.

התקבל חלון OSI Model :

שלב ד' -  משימה

  • אלו שכבות פעילות מתוך 7 השכבות המופיעות בחלון  OSI Model  ?
  • הסבירו מהו התפקיד של  השכבות הפעילות.
  • בכל שכבה רשמו מהו הממשק ומהו הכתובת : 

- כתבו מהי כתובת היעד Destination 

- כתבו מהי כתובת המקור Source