שרת FTP

שלב א' - הוספת הציוד

שרטטו רשת בתוכנה Packet Tracer  :

רשת פנימית - שרת FTP + סוויץ + שני מחשבים.

 

 
שלב ב' - הגדרת שרת FTP 
הגדירו בשרת FTP הרשאות ב2 רמות:
רמת מנהל - כתיבה ושמירה, קריאה, מחיקה, שינוי שם, רשימה.  
רמת עובד - קריאה, שינוי שם.  
    
שלב ג' - יצירת קובץ במחשב א' 
 • הכנסו בשולחן העבודה של המחשב אל חלון עורך הטקסט = text editor.
 • כתבו קטע טקסט אודות החברה שלכם.

  שמרו את הקובץ.

שלב ד' - העלאת הקובץ לשרת FTP 

 • הכנסו בשולחן העבודה של המחשב אל חלון ניהול הפקודות  = cmd, וכתבו את הפקודות הבאות:
 • פקודת DIR - צפיה בקבצים
 • כניסה לשרת - ftp+כתובת IP
 • פקודת PUT - העלאת הקובץ

  

שלב ה' - הורדת הקובץ במחשב ב'

 • הכנסו בשולחן העבודה של המחשב אל חלון ניהול הפקודות  = cmd, וכתבו את הפקודות הבאות:
 • פקודת DIR - צפיה בקבצים
 • כניסה לשרת -  ftp+כתובת IP
 • פקודת GET - הורדת הקובץ
 • פקודת  QUIT יציאה מהשרת
 • פקודת DIR - צפיה בקבצים