תיכנון מבנה רשת מקומית LAN

כאשר מתכננים את הפריסה של הציוד צריך לקחת בחשבון את דרישות הלקוח. כגון:

enlightenedהסתעפות התקשורת - האם הלקוח מעוניין בחיבור או בהפרדה בין המחלקות?

enlightenedהמבנה הפיזי של הסניף - מה מספר המחלקות וכמה קומות יש בבניין?

 

-------------------------------

דוגמאות לתרשימים של רשתות:

-------------------------------

 

א) תרשים סוויץ מרכזי

​הלקוח ביקש הפרדה מוחלטת בתקשורת בין המחלקות גם באותה קומה וגם בין הקומות,

אין הגבלה מבחינה כספית למספר הסוויצים.

 

------------------------------

ב) תרשים סוויצים בשרשרת

הלקוח ביקש הפרדה בין המחלקות השונות באותה קומה וכן חיבור בין הקומות עבור המחלקות הזהות,

למשל: קשר בין "שיווק משרדים" בקומה א' לבין "שיווק הנהלה" בקומה ב'.