תכנון מבנה רשת עולמית WAN

 :תכננו רשת עולמית הכוללת

  • 3 סניפים
  • חיבור בין הסניפים באמצעות טכנולוגיה מתאימה - FRAME RELAY או METRO ETHERNET
  • ניתוב בין הסניפים באמצעות פרוטקול מתאים - RIP, EIGRP, OSPF, BGP
  • חיבור לספק אינטרנט