NAT מעבר בין כתובות פרטיות לציבוריות

שרטטו רשת בתוכנה Packet Tracer ובה :
רשת פנימית - מחשב אחד
רשת חיצונית - 2 שרתי WEB ושרת DNS
 
שלב א' - הגדרת מחשב
  • הוסיפו  מחשב אחד מלוח הציוד.
  •  רשמו את כתובת ה IP   בדרך הבאה: לחצו על צלמית המחשב  = כרטסת Desktop  =  כפתור IP Configuration  
 
       
 
שלב ב' - הגדרת מתג Switch
  • הוסיפו מתג מלוח הציוד
 
שלב ג' - הגדרת נתב Router
  • הוסיפו נתב מלוח הציוד
  • הגדירו את 2 היציאות של הנתב באחת הדרכים הבאות :
 
  • דרך א' - דרך גרפית בתפריטים :
 
      יציאת הנתב לרשת הפנימית עם כתובת פרטית:        יציאת הנתב לרשת החיצונית עם כתובות ציבוריות:
 
                  
 
  • דרך ב' - דרך פקודות טקסט ב CLI :
 
 

שלב א' – הגדרת  הראוטר בסניף הראשי

 

שלב ב' – הקצאת כתובת חיצונית לשרת WEB בתוך הראוטר

>>> במקרה של תרגום כתובת פרטית אחת ממחשב אחד <> לכתובת ציבורית אחת <<<

רשמו בראוטר פקודה המכילה את הנתונית הבאים :

 

1. הפקודה - Ip nat inside source static

 

2.כתובת פרטית לשרת WEB ברשת הפנימית -

שייך לרשת המחברת בין הראוטר של הסניף הראשי ובין הראוטר של הספק.

 

3.כתובת ציבורית לשרת WEB ברשת הפנימית- 

שייך לרשת LAN של הסניף הראשי

 

לדוגמה:

Ip nat inside source static 198.162.70.5 150.23.45.2

 

שלב ג' – הקצאת כתובת חיצונית לרשת הסניף הראשי

 >>> במקרה של תרגום מספר מחשבים עם כתובות פנימיות <> לכתובת ציבורית אחת <<<

רשמו בראוטר של הסניף הראשי את הפקודות הבאות:

router(config)#access-list 1 permit any

router(config)#ip nat inside source list 1 int se0/0/0 overload

* בפקודה זו רושמים את שם הממשק, למשל: se0/0/0  של  הראוטר בסניף הראשי היוצא לכיוון ספק האינטרנט.

 

 

שלב ד' – קבלת פלט תוצאות ההגדרות

 

הגדרת הראוטר ( X 3 )

router1 #en

כניסה לרמת enable

router1#config t

כניסה לרמת configure terminal

router1#show ip nat translation

פלט תוצאות טבלת תירגום  NAT

 

 

רביעי ד' – תקשורת בין סניפים

ממחשב בסניף אחד – נכנסים לדפדפן

למחשב בסניף אחר – גולשים לשרת WEB

 

  • הכנסו לתוכנת דפדפן האינטרנט  בדרך הבאה:
  • לחצו על המחשב  = כרטסת  Desktop   = כפתור Web Browser