איזון עומסים Load Balancing

ניתן לאזן את העומסים ע"י חלוקה בין התקני ציוד הרשת או בין הוילאנים.

ברשת הבאה נאזן את העומסים בין הוילאנים השונים.שלב בסיס - טופולוגיה פיזית

 • צרו רשת ובה ראווטר +  3 סוויצ'ים המחוברים ביניהם
 • חברו כל זוג סויצ'ים ביניהם ב-2 כבלים לפחות 

שלב ב' - הגדרה לוגית

 • 1 ראוטר - שני תתי ממשקים לוילאנים השוים בשיטת encosulqtion dot1q 
 • 3 סווי'צים - חיבור TRUNK + דיווח על מספרי הוילאנים
 • 2 הסוויצ'ים של המחלקות - חלוקה לפחות לשני מספרי VLAN .
 • מחשבים - הקצו כתובות למחשבים בהתאם לשתי מחלקות הVLAN.

שלב ג' - הגדרת  EtherChannel בשיטה סטטית

הגדירו ב-3 הסוויצ'ים:

שלב ד' - מיפוי מסלול זרימת המידע לפי פרוטקול STP

העתיקו את המידע בפקודת פלט SHOW , והסבירו את המידע:

show spanning-tree

 1. בדקו את ערך העדיפות שקיבלו הוילאנים השונים:
 2. מה התפקיד הממשק, מהו הסטטוס של הממשק
 3. תארו את מסלול השור של פרוטקול העץ הפורס

שלב ה' - איזון העומסים בין הוילאניםשלב ו' - חישוב מסלול מחדש

הסבירו את המידע בפקודת פלט SHOW , והשוו לממצאים שלפני איזון העומסים 

show spanning-tree

 1. בדקו את ערך העדיפות שקיבלו הוילאנים השונים:
 2. מה התפקיד הממשק, מהו הסטטוס של הממשק
 3. תארו את מסלול השור של פרוטקול העץ הפורס