ניתוב OSPF

 שלב א' :  התקנה פיזית של הנתב  Router

 • צרו רשת רחבה WAN הכוללת מהירויות שונות של תקשורת.
 1. ראוטר מרכזי מחובר לספק אינטרנט באמצעות קבל סיראלי
 2. ראוטר מרכזי מחובר לרשת מהירה באמצעות קבל סיב אופטי
 3. ראוטר מרכזי מחובר לרשת איטית באמצעות קבל פאסט-אטרנט
 • השתמשו בראוטר מדגם Router-PT-Empty עם פאנל ריק והרכיבו בעצמכם את החיבורים המתאימים.
 • שימו לב! - יש לכבות  את הראוטר לפני ההתקנה, ולהדליק את הראוטר לאחר סיום ההתקנה.
 • חברו את הקבלים המתאימים למהירויות השונות.

 

 שלב ב' - הגדרה לוגית של הנתב Router
 • הגדירו כתובות בכל אחד מהנתבים לחיבורים השונים.

  שלב ג' - הגדרה האזורים בשיטת הניתוב OSPF 

1. תנו שמות לראוטרים לפי התפקידים הבאים:

 • ASBR - הנתב שמחבר בין הרשת לספק
 • BDR - הנתב שמעביר את הנתונים בין האזורים
 • DR - הנתב שמעדכן את האזור של עצמו 

2. חלקו את כל המרחב ל 3 אזורים

 • AREA 0 - אזור הנתב שמתחבר לרשת
 • AREA 50 -אזור הרשת מצד ראשון
 • AREA 60 -אזור הרשת מצד שני

  שלב ד' - הגדרה הראוטרים בשיטת הניתוב OSPF 

 • בכל הנתב הגדירו את שיטת הניתוב OSPF:
 • שורה ראשונה - מספר תהליך:
 • router ospf 1
 • שורה שניה - מספר מזהה סתמי לראוטר 
 • router-id 1.1.1.1
 • שורה שלישית פרסום הרשת מימין - כתובת הרשת + גודל + אזור:
 • network X.X.X.X 0.0.0.255  area 0
 • שורה רביעית פרסום הרשת משמאל -  כתובת הרשת + גודל + אזור:
 • 50 network X.X.X.X 0.0.0.255  area 

שלב ה' - קבלת פלט מיפוי הניתוב

א. בדקו את טבלת השכנים Show ip ospf neighbor

ב. בדקו את טבלת הניתוב Show ip route

בדקו בטבלת הניתוב  שכל ראוטר מכיר את הרשתות  של הראוטרים השכנים 

העתיקו  את השורות :   O (IA N1 N2 E1 E2) C 110/2 VIA  , והסבירו את  תוכן הכתוב במילים שלכם.