ניתוב OSPF

 שלב א' : תיכנון 

  • צרו רשת הכולל את הציוד הבא : 5 ראוטרים, 2 סוויצ'ים, 4 מחשבים
  • הגדירו את הרשתות בשיטת ניתוב דינמית על פי פרוטקול OSPF. 

 

שלב ב' - התקנה פיזית של הנתב של הספק Router
  • התקינו בראוטר כרטיס סיראלי:
   Router => Physical => wic2T
  • שימו לב ! - יש לכבות את הראוטר לפני ההתקנה , ולהדליק את הראוטר לאחר סיום ההתקנה
 
 
  • חברו את הנתבים בעזרת הכבל המתאים מכיוון נתב הDCE אל נתב DTE. 
שלב ג' - התקנה פיזית של הנתבים ברשת
  • התקינו כרטיס אופטי     Router => Physical => HWIC-1GE-SFP
  • חברו קבל אופטי                Router => Physical => GLC-LHSMD
 שלב ד' - הגדרה לוגית של הנתב Router
  • הגדירו כתובות לשני הנתבים משני צדי הרשת - חיבור לרשת הפנימית וחיבור לרשת החיצונית .

  שלב ה' - הגדרה של שיטת הניתוב OSPF 

שלב ה' -    קבלת פלט תוצאות ההגדרות

רשמו בראוטר את הפקודה  Show ip route

דקו בטבלת הניתוב  שכל ראוטר מכיר את הרשתות  של הראוטרים השכנים 

העתיקו  את השורות : O IA N1 N2 E1 E2 C  L  S , והסבירו את  תוכן הכתוב במילים שלכם.

 

 שלב ו' : בדיקת הקישוריות

 

1.דרך הסימולציה

שליחת מעטפה בין 2 מחשבים ברשתות השונותEdit Filters - ICMP

2. דרך חלון הפקודות

שולחים פקודת PING מהמחשב הראשון למחשב השני Desktop = Command Prompt